top of page

 2021 חדשות

ספר השירה השישי שלי ירד לדפוס בתחילת ינואר,

פרטים נוספים בלשונית "ספרי שירה".

הזמנה לערב השקה.jpg
חגיגת ספרות בשוק תלפיות בחיפה שבוע הספר
bottom of page