top of page

 2020 חדשות

ב-2020 אין לי חדשות, לצערי – כל האירועים הספרותיים שתכננתי להפיק בעצמי או הייתי אמורה להשתתף בהם כאורחת – בוטלו או נדחו למועד לא ידוע.

ניצלתי את זמני הסגר והשהייה המרובה בביתי לעריכת ספר שיריי השישי שייצא לאור בתחילת השנה הקרובה בהוצאת "עמדה".

פרטים על הספר החדש יופיעו בקרוב בלשונית "ספרי שירה".

ניתן להתרשם מחדשות שהיו בשנים קודמות – עבורי הן תזכורת לזמנים יפים שאני מקווה שישובו בקרוב.

2016

2017

2018

2019

bottom of page